FR  NL    EN
Small text   Normal text   Large Text   Printable version   Contact   Plan       Zoek :   .be
Image home Image home
  Nationaal Hervormingsprogramma van België > Downloads
 
 

Index


Related informations

Nationaal Hervormingsprogramma 2015

Dit Nationale Hervormingsprogramma bevat de structurele maatregelen die de federale regering en de regeringen van de gewesten en gemeenschappen genomen hebben in de laatste 12 maanden en die tot tweeledig doel hebben:

  1. een antwoord te bieden op de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Raad aan België in 2014, met name een grondige hervorming van de fiscaliteit en de arbeidsmarkt, het opvangen van de kosten van de vergrijzing, het vergroten van het concurrentievermogen en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De aanbeveling m.b.t. de begroting en de overheidsschuld wordt behandeld in het Stabiliteitsprogramma 2015.
  2. het bereiken van de doelstellingen geformuleerd in de Europa 2020- strategie op het vlak van werk, O&O en innovatie, onderwijs en vorming, energie en klimaat, en sociale inclusie te verzekeren.

Authors
 
Gemeenschappelijke publicatie

 

Id. : NRP 2015

Versions : Nederlands, Français, English,

Creation date : 06/05/2015

Files to download

 

 

Copyright ©2011 Federaal Planbureau | Privacy | webmaster@plan.be