Documenten

De vijf doelstellingen in het kader van de Europa 2020 strategie - Beleidsvoorbereidende studie

De Europese Raad van maart 2010 stelde de nieuwe Europese strategie voor jobs en groei voor: Europa 2020. Eén van de essentiële en meest zichtbare onderdelen van de strategie bestaat uit vijf doelstellingen die voor Europa tegen 2020 moeten behaald worden. Tijdens de Europese Raad werd ook afgesproken dat elk land eigen kwantitatieve doelstellingen moet vaststellen, rekening houdend met de relatieve startpositie van elk land en de specifieke nationale omstandigheden.

 04/04/2011    TGT 2020   Divers